Shop Staple Loading Units

  • #1222490
  • Medtronic MITG #GIA60MTC
Skin Stapler GIA™ Stapler with Tri-Staple™ Purple

  • #455749
  • Medtronic MITG #TA9048L
Staple Loading unit TA™ 90 Titanium Staples Green Cartridge

  • #455754
  • Medtronic MITG #TA6048L
Staple Loading unit TA™ 60 Titanium Staples Green Cartridge

  • #455752
  • Medtronic MITG #TA3048L
Staple Loading unit TA™ 30 Titanium Staples Green Cartridge