Shop Zydus Pharmaceuticals Antipsychotics

  • #1017925
  • 10
  • Zydus Pharmaceuticals #68382007901
Haloperidol 5 mg Tablet Bottle 100 Tablets

  • #1031226
  • Zydus Pharmaceuticals #68382008001
Haloperidol 10 mg Tablet Bottle 100 Tablets

  • #1031275
  • Zydus Pharmaceuticals #68382008101
Haloperidol 20 mg Tablet Bottle 100 Tablets

Showing 1 to 3 of 3