Shop Mason Vitamins, Menaquinone-4 Vitamin Supplement