Shop Mason Vitamins, Vitamin B12 Vitamin Supplement