Shop Knapp Scissors and Shears

  • #839167
  • V. Mueller #OA5551-1
Iris Scissors Knapp 4 Inch Length Curved

  • #813219
  • V. Mueller #OA5742
Strabismus Scissors Knapp Straight Blunt / Blunt

  • #839166
  • V. Mueller #OA5550-1
Iris Scissors Knapp 4 Inch Length Straight

  • #1080800
  • V. Mueller #OA5542-1
Iris Scissors Knapp 4 Inch Length Curved Blunt / Blunt