Shop Xellia Pharmaceuticals

 • #1127862
 • Xellia Pharmaceuticals #70594002304
Colistimethate 150 mg Injection Vial

 • #1215700
 • Xellia Pharmaceuticals #70594009002
Cefepime HCl 2 Gram Injection Single Dose Vial 20 mL

 • #1180080
 • Xellia Pharmaceuticals #70594005702
1.25 Gram Injection 250 mL

 • #1140365
 • Xellia Pharmaceuticals #70594004203
Injection 200 mL

 • #1140368
 • Xellia Pharmaceuticals #70594004302
Injection 300 mL

 • #1180078
 • Xellia Pharmaceuticals #70594005603
Injection 150 mL

 • #1180076
 • Xellia Pharmaceuticals #70594004402
2 Gram Injection 400 mL

 • #1180074
 • Xellia Pharmaceuticals #70594005802
1.75 Gram Injection 350 mL

 • #1178421
 • Xellia Pharmaceuticals #70594004801
Vancomycin HCl 10 Gram Injection Vial 1 Vial

 • #1180073
 • Xellia Pharmaceuticals #70594004103
Injection 100 mL