Shop 5 mL, Fluzone® Quadrivalent 2019 - 2020 Influenza